Mladí myslivci

klub Českomoravské myslivecké jednoty

2. ples klubu

Zveme vás na 2. ples našeho klubu, který se uskuteční dne 20. 3. 2019 od 19:30 hodin v klubu C (areál České zemědělské univerzity v Praze). K poslechu a tanci zahraje kapela 4G Kutná Hora. Díky našim sponzorům se můžete těšit i na bohatou tombolu, hlavní cenou je noční vidění od firmy Bestguarder!  Předprodej vstupenek probíhá na pokoji koleje A č. 108 České zemědělské univerzity a to každý týden od pondělí do čtvrtka po 19:00 hodině. 


Myslivecký víceboj 2018

První ročník mysliveckého Putovního víceboje se uskutečnil dne 11. srpna 2018 v Písku na Lovecké střelnici Provazce.

Děkujeme všem sponzorům a účastníkům této akce.

Fotografie a více informací o průběhu víceboje naleznete na našem facebooku.

Výsledková listina 1. ročníku Putovního víceboje je ke stažení níže.  

Veletrh Silva Regina!

Členové našeho klubu na Silvě pomáhali na hlavním stánku ČMMJ s mysliveckou pedagogikou a zároveň prezentovali naši největší letošní akci - Myslivecký víceboj.


1. ples Mladých myslivců


Dne 20. února 2018 se konal náš první ples - ples klubu Mladí myslivci Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. Akce se zúčastnilo přesně 227 lidí, z toho 17 členů našeho klubu. Jako místo první společenské události našeho klubu vybral organizační výbor plesu studentský kulturní dům Klub C, který je přímo srdci areálu České zemědělské univerzity v Praze na Suchdole.

Již před otevřením sálu v 19 hodin čekalo nedočkavě před klubem asi 50 lidí. Když se otevřely dveře předsálí, tak po odložení kabátu v šatně dostal po "opáskování" účastník také nealkoholický Smarty drink na uvítanou. Když byl sál naplněn, rozehrála kapela 4G Kutná Hora svou první hudební sérii a celou akci velmi zdařile doprovázela. Poté proběhlo slavnostní zahájení s mysliveckými trubači. Úvodního slova se ujal Martin Urbanec, předseda klubu. Ten krátce představil význam a vznik samotného klubu. Na podiu ho vzápětí vystřídala jednatelka ČMMJ z.s. Martina Novotná a pronesla několik hřejivých slov za naši mateřskou organizaci a celý úvod završil další vzácný host - Miloš Ježek, člen rady ČMMJ, z.s.

Ples byl několikrát proložen doprovodným programem, kde nechyběly soutěže o věcné dary jako dárkové koše nebo dorty s logem Mladých myslivců. Aby byl ples skutečně myslivecký, k snědku byl připravený pravý myslivecký guláš, který byl pouze za výrobní cenu - maso na přípravu guláše pro 100 lidí jsme získali od jednoho ze sponzorů. Dále bylo možné zakoupit lístky do tomboly, která byla opravdu bohatá - obsahovala přes 260 věcných cen a poukazů, za něž velmi děkujeme našim sponzorům, kteří jsou uvedeni ve fotogalerii z plesu na našem facebooku. Po půlnočním překvapení vrcholila zábava a na parketě se ocitl téměř každý ze zaplněného sálu. Ve dvě hodiny ráno se zbylí účastníci plesu spořádaně odebrali domů.

1. ples klubu Mladí myslivci ČMMJ dopadl i podle většiny recenzí přímých účastníků nadmíru dobře.


Poprvé jsme se sešli

a přijali nové členy!


Dne 27. ledna v Kostelci nad Černými lesy byla uspořádána první oficiální schůze nově vzniklého klubu Mladí myslivci ČMMJ. Zakladatelé a první zájemci o členství se sešli v sále Smiřických v areálu černokosteleckého zámku. Uchazečů se dostavilo téměř třicet, mezi nimi byli jak účastníci předcházejících akcí, tak noví zájemci například až z Olomouce. Ti byli s potěšením přivítáni a oceněni za odvahu vstoupit do nového, dosud neznámého prostředí. Před oficiálním zahájením v pravé poledne probíhala volná diskuze a seznamování.

Na úvod schůze promluvila Martina Novotná, jednatelka ČMMJ. Následně si vzal slovo jeden z hlavních aktérů, Martin Urbanec, a zejména novým příchozím představil myšlenku a cíle klubu. Seznámil přítomné s fungováním klubu v rámci ČMMJ a dosavadní činností zakládající skupiny. Představen byl také plán činností na rok 2018 a další směřování klubu, před odpolední přestávkou byl probrán rozpočet. V rámci jeho projednávání si Mladí myslivci schválili důležité pravidlo - veškeré osobní náklady (stravu, ubytování, apod.) si na akcích klubu budou jednotlivci hradit ze svých zdrojů. Klubové finance budou sloužit výhradně k pokrytí nájmu prostor, propagace a jiných provozních výdajů spojených s pořádáním akcí. A jaké jsou tedy hlavní klubové výhody? Především setkávání se s novými lidmi, výměna zkušeností napříč republikou a získávání odborných teoretických i praktických znalostí.

Po obědě pokračovala schůze závaznou registrací členů a představením kandidátů do Rady klubu. Předsedou Klubu mladých myslivců byl zvolen Martin Urbanec, jeho místopředsedou se stal Lukáš Linhart. Dále byly rozděleny funkce týkající se propagace, práce s dětmi, ekonomiky a dalších odvětví. Všichni se shodli na tom, že každý z členů bude aktivní v oblasti, ve které může přispět svými schopnostmi a zkušenostmi. Mezi posledními body bylo stanovení výše klubového příspěvku, revize Organizačního řádu a organizace první oficiální akce - plesu Mladých myslivců ČMMJ. Následovala diskuze s náměty a připomínkami.

Celá schůze probíhala v přátelském duchu a v něm také bude pokračovat fungování klubu. S elánem se pouštíme do prvních aktivit, s otevřenou náručí vítáme nové členy. Našimi cíli není distancování se od starších kolegů či elitářství, ale naopak propojení aktivních myslivců i přátel myslivosti ze všech koutů České republiky, podpoření mladých lidí v myslivecké praxi a v neposlední řadě propagace myslivosti jako takové a ochrana přírody. S potěšením konstatujeme, že se do klubu elektronickou cestou hlásí noví členové ze spolkových honiteb, adepti docházející do kurzů, ale také mladí myslivci, kteří své uplatnění v praxi prozatím nenašli.

Veškeré informace o klubu Mladí myslivci ČMMJ, členství a připravovaných akcích získáte na těchto stránkách. Máte-li chuť se k nám přidat, rádi Vás uvítáme.

Náš klub je organizační složkou Českomoravské myslivecké jednoty, která zároveň zajišťuje technickou a administrativní podporu Mladých myslivců. Děkujeme!