Mladí myslivci

klub Českomoravské myslivecké jednoty

Hledáš uplatnění

a jsi z okolí Prahy?

Honitba HS Radonice hledá jednoho až dva skutečně aktivní a zapálené myslivce jako spolupracovníky honebního společenstva. Ideální pro kynologa, který chce dát prostor svému čtyřnohému kamarádovi, aby mohl být maximálně využitý.

Honitba je typicky polní v bezprostřední blízkosti Prahy (začíná prakticky za Černým Mostem). Hospodaření je zaměřené na srnčí a zaječí zvěř.

Má svá úskalí - intenzivní pohyb lidí, obtížný lov z bezpečnostních důvodů.

Má své výhody - především pak dostupnost.

Pokud máš zájem, napiš nám na info@mladimyslivci.cz!


Poprvé jsme se sešli

a přijali nové členy!


Dne 27. ledna v Kostelci nad Černými lesy byla uspořádána první oficiální schůze nově vzniklého klubu Mladí myslivci ČMMJ. Zakladatelé a první zájemci o členství se sešli v sále Smiřických v areálu černokosteleckého zámku. Uchazečů se dostavilo téměř třicet, mezi nimi byli jak účastníci předcházejících akcí, tak noví zájemci například až z Olomouce. Ti byli s potěšením přivítáni a oceněni za odvahu vstoupit do nového, dosud neznámého prostředí. Před oficiálním zahájením v pravé poledne probíhala volná diskuze a seznamování.

Na úvod schůze promluvila Martina Novotná, jednatelka ČMMJ. Následně si vzal slovo jeden z hlavních aktérů, Martin Urbanec, a zejména novým příchozím představil myšlenku a cíle klubu. Seznámil přítomné s fungováním klubu v rámci ČMMJ a dosavadní činností zakládající skupiny. Představen byl také plán činností na rok 2018 a další směřování klubu, před odpolední přestávkou byl probrán rozpočet. V rámci jeho projednávání si Mladí myslivci schválili důležité pravidlo - veškeré osobní náklady (stravu, ubytování, apod.) si na akcích klubu budou jednotlivci hradit ze svých zdrojů. Klubové finance budou sloužit výhradně k pokrytí nájmu prostor, propagace a jiných provozních výdajů spojených s pořádáním akcí. A jaké jsou tedy hlavní klubové výhody? Především setkávání se s novými lidmi, výměna zkušeností napříč republikou a získávání odborných teoretických i praktických znalostí.

Po obědě pokračovala schůze závaznou registrací členů a představením kandidátů do Rady klubu. Předsedou Klubu mladých myslivců byl zvolen Martin Urbanec, jeho místopředsedou se stal Lukáš Linhart. Dále byly rozděleny funkce týkající se propagace, práce s dětmi, ekonomiky a dalších odvětví. Všichni se shodli na tom, že každý z členů bude aktivní v oblasti, ve které může přispět svými schopnostmi a zkušenostmi. Mezi posledními body bylo stanovení výše klubového příspěvku, revize Organizačního řádu a organizace první oficiální akce - plesu Mladých myslivců ČMMJ. Následovala diskuze s náměty a připomínkami.

Celá schůze probíhala v přátelském duchu a v něm také bude pokračovat fungování klubu. S elánem se pouštíme do prvních aktivit, s otevřenou náručí vítáme nové členy. Našimi cíli není distancování se od starších kolegů či elitářství, ale naopak propojení aktivních myslivců i přátel myslivosti ze všech koutů České republiky, podpoření mladých lidí v myslivecké praxi a v neposlední řadě propagace myslivosti jako takové a ochrana přírody. S potěšením konstatujeme, že se do klubu elektronickou cestou hlásí noví členové ze spolkových honiteb, adepti docházející do kurzů, ale také mladí myslivci, kteří své uplatnění v praxi prozatím nenašli.

Veškeré informace o klubu Mladí myslivci ČMMJ, členství a připravovaných akcích získáte na těchto stránkách. Máte-li chuť se k nám přidat, rádi Vás uvítáme.

Náš klub je organizační složkou Českomoravské myslivecké jednoty, která zároveň zajišťuje technickou a administrativní podporu Mladých myslivců. Děkujeme!