Mladí myslivci

klub Českomoravské myslivecké jednoty

Letní klubové setkání 

V srpnu jsme zorganizovali letní setkání členů klubu na jihu Čech, kterého se zúčastnilo 20 členů. V rámci setkání proběhla schůze klubu, stavba krmelce v místní honitbě a střelecké odpoledne na loveckém kole a kulovém střelišti. Akce byla zakončena příjemným večerním posezením s hudbou a občerstvením.  

2. ples klubu

Druhý ples našeho klubu se uskutečnil dne 20. 3. 2019 od 19:30 hodin v klubu C (areál České zemědělské univerzity v Praze). K poslechu a tanci zahrála kapela 4G Kutná Hora. Díky našim sponzorům byla připravena bohatá tombola, hlavní cenou bylo noční vidění od firmy Bestguarder! 


Myslivecký víceboj 2018

První ročník mysliveckého Putovního víceboje se uskutečnil dne 11. srpna 2018 v Písku na Lovecké střelnici Provazce.

Děkujeme všem sponzorům a účastníkům této akce.

Fotografie a více informací o průběhu víceboje naleznete na našem facebooku.

Výsledková listina 1. ročníku Putovního víceboje je ke stažení níže.  

Veletrh Silva Regina!

Členové našeho klubu na Silvě pomáhali na hlavním stánku ČMMJ s mysliveckou pedagogikou a zároveň prezentovali naši největší letošní akci - Myslivecký víceboj.


1. ples Mladých myslivců


Dne 20. února 2018 se konal náš první ples - ples klubu Mladí myslivci Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. Akce se zúčastnilo přesně 227 lidí, z toho 17 členů našeho klubu. Jako místo první společenské události našeho klubu vybral organizační výbor plesu studentský kulturní dům Klub C, který je přímo srdci areálu České zemědělské univerzity v Praze na Suchdole.

Již před otevřením sálu v 19 hodin čekalo nedočkavě před klubem asi 50 lidí. Když se otevřely dveře předsálí, tak po odložení kabátu v šatně dostal po "opáskování" účastník také nealkoholický Smarty drink na uvítanou. Když byl sál naplněn, rozehrála kapela 4G Kutná Hora svou první hudební sérii a celou akci velmi zdařile doprovázela. Poté proběhlo slavnostní zahájení s mysliveckými trubači. Úvodního slova se ujal Martin Urbanec, předseda klubu. Ten krátce představil význam a vznik samotného klubu. Na podiu ho vzápětí vystřídala jednatelka ČMMJ z.s. Martina Novotná a pronesla několik hřejivých slov za naši mateřskou organizaci a celý úvod završil další vzácný host - Miloš Ježek, člen rady ČMMJ, z.s.

Ples byl několikrát proložen doprovodným programem, kde nechyběly soutěže o věcné dary jako dárkové koše nebo dorty s logem Mladých myslivců. Aby byl ples skutečně myslivecký, k snědku byl připravený pravý myslivecký guláš, který byl pouze za výrobní cenu - maso na přípravu guláše pro 100 lidí jsme získali od jednoho ze sponzorů. Dále bylo možné zakoupit lístky do tomboly, která byla opravdu bohatá - obsahovala přes 260 věcných cen a poukazů, za něž velmi děkujeme našim sponzorům, kteří jsou uvedeni ve fotogalerii z plesu na našem facebooku. Po půlnočním překvapení vrcholila zábava a na parketě se ocitl téměř každý ze zaplněného sálu. Ve dvě hodiny ráno se zbylí účastníci plesu spořádaně odebrali domů.

1. ples klubu Mladí myslivci ČMMJ dopadl i podle většiny recenzí přímých účastníků nadmíru dobře.


Poprvé jsme se sešli

a přijali nové členy!


Dne 27. ledna v Kostelci nad Černými lesy byla uspořádána první oficiální schůze nově vzniklého klubu Mladí myslivci ČMMJ. Zakladatelé a první zájemci o členství se sešli v sále Smiřických v areálu černokosteleckého zámku. Uchazečů se dostavilo téměř třicet, mezi nimi byli jak účastníci předcházejících akcí, tak noví zájemci například až z Olomouce. Ti byli s potěšením přivítáni a oceněni za odvahu vstoupit do nového, dosud neznámého prostředí. Před oficiálním zahájením v pravé poledne probíhala volná diskuze a seznamování.

Na úvod schůze promluvila Martina Novotná, jednatelka ČMMJ. Následně si vzal slovo jeden z hlavních aktérů, Martin Urbanec, a zejména novým příchozím představil myšlenku a cíle klubu. Seznámil přítomné s fungováním klubu v rámci ČMMJ a dosavadní činností zakládající skupiny. Představen byl také plán činností na rok 2018 a další směřování klubu, před odpolední přestávkou byl probrán rozpočet. V rámci jeho projednávání si Mladí myslivci schválili důležité pravidlo - veškeré osobní náklady (stravu, ubytování, apod.) si na akcích klubu budou jednotlivci hradit ze svých zdrojů. Klubové finance budou sloužit výhradně k pokrytí nájmu prostor, propagace a jiných provozních výdajů spojených s pořádáním akcí. A jaké jsou tedy hlavní klubové výhody? Především setkávání se s novými lidmi, výměna zkušeností napříč republikou a získávání odborných teoretických i praktických znalostí.

Po obědě pokračovala schůze závaznou registrací členů a představením kandidátů do Rady klubu. Předsedou Klubu mladých myslivců byl zvolen Martin Urbanec, jeho místopředsedou se stal Lukáš Linhart. Dále byly rozděleny funkce týkající se propagace, práce s dětmi, ekonomiky a dalších odvětví. Všichni se shodli na tom, že každý z členů bude aktivní v oblasti, ve které může přispět svými schopnostmi a zkušenostmi. Mezi posledními body bylo stanovení výše klubového příspěvku, revize Organizačního řádu a organizace první oficiální akce - plesu Mladých myslivců ČMMJ. Následovala diskuze s náměty a připomínkami.

Celá schůze probíhala v přátelském duchu a v něm také bude pokračovat fungování klubu. S elánem se pouštíme do prvních aktivit, s otevřenou náručí vítáme nové členy. Našimi cíli není distancování se od starších kolegů či elitářství, ale naopak propojení aktivních myslivců i přátel myslivosti ze všech koutů České republiky, podpoření mladých lidí v myslivecké praxi a v neposlední řadě propagace myslivosti jako takové a ochrana přírody. S potěšením konstatujeme, že se do klubu elektronickou cestou hlásí noví členové ze spolkových honiteb, adepti docházející do kurzů, ale také mladí myslivci, kteří své uplatnění v praxi prozatím nenašli.

Veškeré informace o klubu Mladí myslivci ČMMJ, členství a připravovaných akcích získáte na těchto stránkách. Máte-li chuť se k nám přidat, rádi Vás uvítáme.

Náš klub je organizační složkou Českomoravské myslivecké jednoty, která zároveň zajišťuje technickou a administrativní podporu Mladých myslivců. Děkujeme!