O nás

Proč jsme klub založili?


Klub Mladí myslivci ČMMJ byl založen a schválen Sborem zástupců v roce 2017. Jeho primárním posláním je zatraktivnění ČMMJ mezi mladými myslivci a šíření myšlenky důležitosti sdružování se, neboť je potřeba, aby hlas myslivecké obce byl na veřejnosti slyšet. Dlouhodobý trend stárnutí členské základny ČMMJ je dobře známý, proto je více než potřebné rozšířit řady o mladou generaci, která bude pokračovat v rozvoji organizace jednotně zastupující myslivce v České republice již téměř sto let.

Ne každý začínající myslivec má možnost působit za hranicemi své honitby, potkávat se s vrstevníky a získávat tak nové poznatky, vyměňovat si zkušenosti a učit se v praxi. V dnešní společnosti je velmi důležité o problémech debatovat a nestavět se k nim zády, zároveň umět představit českou myslivost veřejnosti a objasnit její nezastupitelnou roli při hospodaření člověka v krajině. Také těmto příležitostem a dovednostem se klub Mladí myslivci ČMMJ věnuje.

Samotnou náplní činnosti klubu je pořádání výukových setkání, jejichž součástí budou odborné workshopy, exkurze a aplikace praktických mysliveckých dovedností. Jelikož jednou z činností klubu je propagace myslivosti, pořádá klub reprezentační a společenské akce, účastní se výstav, apod.

Přidejte se k nám a pojďte s námi chránit myslivost!

Ing. Martin Urbanec, předseda klubu

Naše vize

1. Chceme ve všech směrech podporovat členství v Českomoravské myslivecké jednotě. Pouze jako silná zájmová skupina můžeme prosazovat své zájmy.

2. Jsme si plně vědomi skutečnosti, že myslivci jsou vnímáni jako velmi konzervativní a takřka uzavřená sorta společnosti. Budeme vystupovat a vysvětlovat veřejnosti, proč je naše činnost v člověkem pozměněné krajině nezbytná. Mladí myslivci jsou otevření diskuzi.

3. Rádi bychom do myslivosti pomalu zaváděli využívání novodobých technologií, aby náš obor držel krok s většinovou společností.

4. Chceme lidem ukázat, že myslivci jsou vzdělaní a slušní lidé.

5. Bez mladých myslivců nebude krásná tradice, kterou přebíráme od našich předků, pokračovat. Budeme mladým lidem ukazovat, čím vším se může myslivec zabývat a jak rozšiřovat své znalosti o přírodě a zvěři.

Naše pravidla

1. Klub slouží k čerpání výhod. Zaměřujeme se především na poznávání nových lidí, výměnu zkušeností napříč republikou, získávání odborných teoretických i praktických znalostí. Proto můžeš čekat slevy např. na publikace, návštěvu střelnice, apod.. Toto jsou výhody našeho klubu.

2. Veškerou zábavu si platíme sami! Na ustavující schůzi klubu jsme odhlasovali, že každý z nás si hradí náklady na občerstvení a nocleh ze svojí kapsy. Z rozpočtu klubu platíme pouze nájmy prostor, propagační materiály, lektory, apod.

3. Vítáme mezi sebou všechny mladé myslivce, kteří se chtějí zapojit do aktivit klubu. Překonejte počáteční ostych z neznámého a přidejte se k nám!

4. Rádi podpoříme jednotlivce, kteří nemohou sehnat místo pro uplatnění v praxi. Uděláme to ale pouze v případě, že ty pracuješ pro klub.

5. Chceme mít svou identitu. Proto dojednáme výrobu klubových košil a odznaků. Každý člen si však opět uhradí ze svých zdrojů.

6. Klub je organizační složkou ČMMJ, tudíž se jeho členové musí řídit platnými právními předpisy a vnitřními předpisy ČMMJ.

7. Přirozeně dodržujeme myslivecké zvyky a tradice.

8. Jsme otevření novým poznatkům, vědeckým výstupům, diskuzi a přijímání odlišných názorů. Jsme připraveni chránit zvěř a krajinu v České republice.

9. Jsme transparentní. Všichni členové ČMMJ od nás dostanou odpověď na otázku, jak hospodaříme.

10. Členy klubu můžeme být pouze do věku 35 let. Proč? Právě tak dosáhneme stavu, kdy klub povedou mladí lidé, kteří mají přehled o nových trendech. Chceme pracovat tak, že až dosáhneme horní věkové hranice, ještě rádi se této zodpovědnosti zbavíme. :)

Kontakt

Mladí myslivci

klub ČMMJ

Lešanská 1176/2a, Praha 4, 141 00

E-mail
kmm@cmmj.czMladí myslivci ČMMJ
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!